Veiligheidsproject is nu beloond

Veiligheid en de nieuwe ontwikkelingen in Neerkant; dat stond centraal tijdens de openbare bijeenkomst in gemeenschapshuis De Moost van Leefbaar en Vitaal Neerkant (LVN), donderdagavond.

Het afgelopen jaar heeft een werkgroep onder voorzitterschap van Mieke Sijben zich beziggehouden met de veiligheid van het centrum en het buitengebied van Neerkant. Samen met vertegenwoordigers van de gemeente, brandweer, politie en Samen Sterk in Brabant (SSIB) is een aanpak opgezet om de veiligheid van het dorp op allerlei gebied te waarborgen. Neerkant is hiermee het eerste dorp binnen de gemeente Deurne die volgens het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid ( CCV) aan alle richtlijnen van het Kernbeleid Veiligheid Buitengebied (KVB) voldoet.

Na ondertekening van een convenant door burgemeester Mak, Ad Cosijn (LVN) en Lonneke Kuijpers (SSIB) werd het certificaat KVB door woordvoerder Paul van der Weijden van het CCV aan Mieke Sijben uitgereikt.

Kroon

Sijben gaf aan dit te zien als een kroon op het vele werk dat zij samen met haar werkgroep verricht heeft. ,,We hebben getracht voor ons dorp alle aandachtspunten voor veiligheid in kaart te brengen. Doordat we een convenant aangegaan zijn met de genoemde instanties, kunnen we in geval van constatering van ongeregeldheden de lijnen kort houden. Dat kan alleen als iedereen oren en ogen goed open houdt.” Er is een meldkaart ontwikkeld (zie de vernieuwde website www.neerkantonline.nl) die het gemakkelijk maakt om verdachte omstandigheden te melden.


Verder kwam uit de vergadering naar voren dat Bert Ter Voert na pensionering van Math van de Bekerom in september de nieuwe wijkagent in Neerkant wordt.

Burgemeester Mak zei dat Neerkant veel bereikt heeft door zelf de hand aan de ploeg te slaan. De nieuwe projectgroep onder leiding van Jos van der Linden vertelde over de ambitieuze plannen die er lagen voor de basisschool, het pand Broekmans, de sportaccommodatie en optimalisering van gemeenschapshuis De Moost. Van der Linden: ,,De gemeente Deurne heeft aangegeven op dit moment niet over geldelijke middelen te beschikken. Daardoor moeten wij vooralsnog onze handen van de ploeg halen, om in termen van de burgemeester te spreken.”

De gemeente heeft aangegeven er na het zomerreces op terug te willen komen.

Bron: MARIA VERSTAPPEN (Eindhovens Dagblad)