Zorg

Gezondheid en welzijn


Hoi allemaal, ik ben Piet Snijders uit Gemert en ik mag me sinds kort de nieuwe wijkwerker van Vlierden en Neerkant noemen.
Ik ben getrouwd met mijn lieve Irma, en  vader van 2 mooie en meestal lieve dochters. Ik maak elektronische muziek en overdag ben ik een gepassioneerd sociaal cultureel werker.

Voordat ik bij jullie mocht beginnen ben ik zo’n 18 jaar actief geweest binnen het Jongerenwerk in Gemert-Bakel, en start nu dus in het wijkwerk in de Gemeente Deurne voor Zorg in Deurne.

Maar wat doet die wijkwerker dan? Nou, je mag me aanspreken op alles op het gebied van Zorg, Welzijn of Leefbaarheid. Dus als je je zorgen maakt over een eenzame buurvrouw, maar ook als je een idee hebt om iets leuks te doen in het dorp.

Hopelijk hebben we snel weer de mogelijkheid om te treffen tijdens een inloopuur in het Huis in Vlierden of de Moost in de Neerkant.
Loop dan gerust eens binnen om kennis te maken. Ik ben erg benieuwd naar jullie verhalen en jullie vragen. Ik ben in Vlierden in T Huis op dinsdag van 12-14u  en in Neerkant in de Moost op donderdag van 13-15u, op het moment alleen op afspraak. Dus een mail of belletje vooraf a.u.b.

Piet Snijders


piet.snijders@levgroep.nl

Huisartsenpraktijk De Pastorie

Huisarts Philip Wout is vanaf 1998 als huisarts werkzaam in Noord Brabant en sinds 2002 in Neerkant en Meijel.

Dorpsstraat 29 5758 AN Neerkant Telefoon: 077-4662285 Website: www.pastorie-huisarts.nl

Hallo allemaal, mijn naam is Angelique de Zwart. Ik woon in Meijel. Ik werk als praktijkondersteuner ouderenzorg bij de huisartsen in Meijel en Neerkant. Vanuit de huisartspraktijk breng ik kwetsbare ouderen in beeld om dan zo vroeg mogelijk samen te kijken naar wat er mogelijk en gewenst is.

Mijn werk bestaat onder andere uit preventie; wat hebben mensen nodig om gezond oud te worden en wat is er nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven? Uit screening; onder andere bij geheugenproblemen. Het bieden van begeleiding bij eventuele hulpvragen of problemen die hierdoor kunnen ontstaan; hierbij hoort ook bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. En het zoeken naar passende hulp.

Ik zoek de samenwerking op met de gemeenten, vrijwilligers, dorpsondersteuners, zorgboerderijen, thuiszorg,  fysiotherapeuten, ergotherapeuten en de verpleeghuizen/ziekenhuizen.


Zorgindeurne.nl

Zorg in Deurne heeft een nieuwe website: zorgindeurne.nl. Daarmee staat alle informatie over wijkteams, geld en werkzaken, zorg en ondersteuning, jeugd en gezin, mantelzorg en vrijwilligers en cliëntondersteuning voortaan op één plek. Daarnaast staat er een ‘smoelenboek’ op, waardoor inwoners makkelijker kunnen zien bij wie ze met hun vragen terechtkunnen.
http://www.zorgindeurne.nl


Zorgboerderij Op de Mózik

De zorgboerderij is gelegen in Neerkant tegen natuurgebied de Groote Peel en wordt omgeven door de Neerkantse bossen. Een mooie, groene en rustige locatie. Zorgboerderij Op de Mózik is vernoemd naar het gehucht Moostdijk, in dialect Mózik. Moostdijk betekent een dijk door het moeras.

Wij bieden zinvolle en plezierige dagbesteding met als motto ‘niets moet, alles mag’. De daginvulling en zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke wensen van de deelnemer. Wij streven ernaar om een rustige omgeving te scheppen, waar ieder zichzelf mag zijn. Dit proberen we te doen door een duidelijke structuur in de dag aan te brengen en een warme huiselijke sfeer te creëren. Op de boerderij krijgen de deelnemers de gelegenheid sociale contacten te maken, te bewegen en zich nuttig en nodig te voelen. Tevens worden de mantelzorgers ontlast zodat zij de zorg langer vol kunnen houden.


Neerkant – Beegden

footer-logo

Jaarlijks gaat zo’n 23% van de mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Dit kan zijn vanwege klachten die ze hebben vanwege hun houding of omdat een bepaalde beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of (chronische) ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.

Wij behandelen, adviseren en begeleiden u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten of weer aan het werk.

Wij zijn een kleinschalige praktijk en willen de zorg graag dicht bij de mensen houden. Naast kwaliteit en deskundigheid vinden wij een vriendelijke en vertrouwde wijze van omgang belangrijk.

Heeft u verdere vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op!

Bel voor een afspraak

Neerkant: 077-4663081 / Beegden: 0475-769101


ANWB AutoMaatje Deurne

Ook in Deurne zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid. Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement.

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto.

Het vervoer van ANWB AutoMaatje Deurne beperkt zich niet tot een bezoek aan het ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. ANWB AutoMaatje kan ook worden ingeschakeld voor leuke uitjes zoals een bezoekje afleggen, naar de kapper gaan of gezellig winkelen.

Deelnemers die graag gebruik willen maken van ANWB AutoMaatje kunnen op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen naar: 0493- 441 405. Uiteraard zijn wij ook altijd nog op zoek naar Vrijwilligers. Zij kunnen zich melden bij:

Lenneke Geurtjens                
lenneke.geurtjens@levgroep.nl
06 14871323 

Bert Lenders            bert.lenders@levgroep.nl
06 14871323 

De vrijwilligers die wij zoeken:

  • Chauffeurs. Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten.

  • Telefonisten. Elke doordeweekse ochtend van 9 tot 12 bellen mensen die graag gebruik willen maken van een automaatje. Je krijgt telefoontjes, maakt een praatje en noteert de gegevens.
  • Intakers en planners. Huisbezoeken afleggen bij nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. Met een computerprogramma en een telefoontje naar een chauffeur plan je een rit in.