Zorg


Huisartsenpraktijk De Pastorie

Huisarts Philip Wout is vanaf 1998 als huisarts werkzaam in Noord Brabant en sinds 2002 in Neerkant en Meijel.

Dorpsstraat 29 5758 AN Neerkant Telefoon: 077-4662285 Website: www.pastorie-huisarts.nl

Hallo allemaal, mijn naam is Angelique de Zwart. Ik woon in Meijel. Ik werk als praktijkondersteuner ouderenzorg bij de huisartsen in Meijel en Neerkant. Vanuit de huisartspraktijk breng ik kwetsbare ouderen in beeld om dan zo vroeg mogelijk samen te kijken naar wat er mogelijk en gewenst is.

Mijn werk bestaat onder andere uit preventie; wat hebben mensen nodig om gezond oud te worden en wat is er nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven? Uit screening; onder andere bij geheugenproblemen. Het bieden van begeleiding bij eventuele hulpvragen of problemen die hierdoor kunnen ontstaan; hierbij hoort ook bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. En het zoeken naar passende hulp.

Ik zoek de samenwerking op met de gemeenten, vrijwilligers, dorpsondersteuners, zorgboerderijen, thuiszorg,  fysiotherapeuten, ergotherapeuten en de verpleeghuizen/ziekenhuizen.


Zorgindeurne.nl

Zorg in Deurne heeft een nieuwe website: zorgindeurne.nl. Daarmee staat alle informatie over wijkteams, geld en werkzaken, zorg en ondersteuning, jeugd en gezin, mantelzorg en vrijwilligers en cliëntondersteuning voortaan op één plek. Daarnaast staat er een ‘smoelenboek’ op, waardoor inwoners makkelijker kunnen zien bij wie ze met hun vragen terechtkunnen.
http://www.zorgindeurne.nl


Zorgboerderij Op de Mózik

De zorgboerderij is gelegen in Neerkant tegen natuurgebied de Groote Peel en wordt omgeven door de Neerkantse bossen. Een mooie, groene en rustige locatie. Zorgboerderij Op de Mózik is vernoemd naar het gehucht Moostdijk, in dialect Mózik. Moostdijk betekent een dijk door het moeras.

Wij bieden zinvolle en plezierige dagbesteding met als motto ‘niets moet, alles mag’. De daginvulling en zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke wensen van de deelnemer. Wij streven ernaar om een rustige omgeving te scheppen, waar ieder zichzelf mag zijn. Dit proberen we te doen door een duidelijke structuur in de dag aan te brengen en een warme huiselijke sfeer te creëren. Op de boerderij krijgen de deelnemers de gelegenheid sociale contacten te maken, te bewegen en zich nuttig en nodig te voelen. Tevens worden de mantelzorgers ontlast zodat zij de zorg langer vol kunnen houden.


Fysiotherapie Neerkant
De Moost, Moostenstraat 3, 5758 RX Neerkant
Tel. 077-4663081, info@fysiotherapieneerkant.nl, www.fysiotherapieneerkant.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur

Koen Kuunders Fysiotherapeut, Master manueel therapeut
Joost Bukkems Fysiotherapeut, Master geriatrie fysiotherapeut
Hans van Stipdonk Fysiotherapeut, Leefstijlcoach
Ria Gielens-Beurskens Administratief medewerkster


 Fysiotherapie (aan huis)
 Manuele therapie
 Kaak- en halsfysiotherapie
 Geriatrie fysiotherapie
 Parkinson
 Longaandoeningen
 Osteoporose
 Dry needling
 Fasciatherapie
 Revalidatie
 Etalagebenen
 Corona nazorg
 Sporten onder begeleiding

Fysiotherapie Neerkant is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet, ParkinsonNet en LongNet.


ANWB AutoMaatje Deurne

Ook in Deurne zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid. Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement.

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto.

Het vervoer van ANWB AutoMaatje Deurne beperkt zich niet tot een bezoek aan het ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. ANWB AutoMaatje kan ook worden ingeschakeld voor leuke uitjes zoals een bezoekje afleggen, naar de kapper gaan of gezellig winkelen.

Deelnemers die graag gebruik willen maken van ANWB AutoMaatje kunnen op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen naar: 0493- 441 405. Uiteraard zijn wij ook altijd nog op zoek naar Vrijwilligers. Zij kunnen zich melden bij:

De vrijwilligers die wij zoeken:

  • Chauffeurs. Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten.

  • Telefonisten. Elke doordeweekse ochtend van 9 tot 12 bellen mensen die graag gebruik willen maken van een automaatje. Je krijgt telefoontjes, maakt een praatje en noteert de gegevens.
  • Intakers en planners. Huisbezoeken afleggen bij nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. Met een computerprogramma en een telefoontje naar een chauffeur plan je een rit in.