Leefbaar en Vitaal Neerkant (LVN)

Omschrijving

 • LVN is opgericht in 2012 als een stichting die de belangen behartigd van alle inwoners van `Neerkant.  
 • LVN vervangt vanaf 2014 ook de vroegere dorpsraad en is daarmee ook het aanspreekpunt voor het gemeentebestuur van Deurne. 

Doel

 • LVN behartigd de belangen van Neerkant op het gebied van wonen, werken, ontmoeting en verbondenheid. 
 • LVN stimuleert de samenwerking tussen alle verenigingen, zoals sport-, culturele- en buurtverenigingen en andere organisaties die Neerkant rijk is, daar waar dat zinvol en gewenst is. 

Organisatie

 • LVN is een stichting met statuten en een huishoudelijk reglement
 • De coördinatie binnen LVN ligt bij de stuurgroep van 3 tot 4 personen 
 • Daarnaast functioneren er een aantal projectgroepen afhankelijk van de projecten waaraan op een bepaald moment gewerkt wordt. 
 • De stuurgroep overlegt om de drie weken. 
 • Eens in de zes weken overlegt de stuurgroep samen met alle voorzitters van de projectgroepen. 

Werkwijze

 • LVN stelt ieder vier jaar een projectplan op met verbeterpunten voor Neerkant op het gebied van wonen, werken, ontmoeting en verbondenheid. Belangrijk daarbij is dat de verbeteringen ook behouden blijven voor de toekomst. 
 • Op basis van de verbeterpunten worden projectgroepen gevormd om deze punten te realiseren. De projectgroepen streven ernaar in de genoemde periode deze projecten te realiseren. 
 • Op basis van het projectplan van LVN en het raadsprogramma van het gemeentebestuur wordt om de vier jaar door beide partijen samen een dorpsakkoord opgesteld voor een periode van vier jaar. Het eerste dorpsakkoord is in 2018 door de burgemeester en de voorzitter van LVN samen ondertekend. Beide partijen werken momenteel gezamenlijk aan de realisatie van de projecten die in het dorpsakkoord zijn opgenomen.