Steun het Museum “Techniek met ‘n Ziel”

Het is zover!! Ons landelijk erkend museum heeft weer toekomst.

Op 16 december jl. is de stichting “Techniek met ‘n Ziel” eigenaar geworden van het museum-and, dankzij de steun van een aantal inwoners uit Neerkant en de gemeente Deurne.

De dreigende opheffing is afgewend, maar wij worden nu wel geconfronteerd met veel kosten in de komende jaren om ons pand toegankelijker en duurzamer te maken voor al onze bezoekers.

Er is vooral veel geld nodig voor:

. Het verbeteren van de toegankelijkheid voor ouder en minder validen.

. Het aanpakken van het achterstallig onderhoud.

. De verduurzaming van het pand.

. Meer ruimte voor onze volledige collectie.

U kunt ons hierbij helpen door voor een periode van 5 jaar vriend van het museum te worden. In die 5 jaar krijgt u er ook veel voor terug.

Wilt u ons helpen onze doelen te realiseren, bezoek dan onze website.

https://techniekmeteenziel.nl/

Op deze website vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Wij zijn een museum met alleen vrijwilligers en moeten dus worden gedragen door de eigen gemeenschap en alle mensen die onze stichting een warm hart toedragen.