Nieuws van Neerkants Historisch Erfgoed (NHE)

In 2014 zijn wij begonnen met het digitaliseren van alle foto’s, bidprentjes en documenten die in de voorgaande jaren verzameld waren door Henk Joosten. Om deze verzameling ook toegankelijk te maken buiten de openingstijden van het museum, is besloten om een eigen website van het Neerkants Historisch Erfgoed te maken: 

www.neerkantshistorischerfgoed.techniekmeteenziel.nl

Op deze site zijn te zien: familiefoto’s, gebouwen, verenigingen en organisaties, bidprentjes, schoolfoto’s en verhalen en foto’s over de oorlog.

De verzameling is natuurlijk nog lang niet compleet. Daarom vragen wij jullie om eens in de fotoalbums te kijken naar foto’s die wij nog niet op de site hebben staan. Kijk ook eens in een oude schoenendoos van oma en/of opa; misschien vind je daar ook nog oude foto’s. Als je deze bij een van bovengenoemde leden van de werkgroep afgeeft dan worden ze gescand

en op de site geplaatst. Je krijgt de foto’s daarna meteen terug.

Bij diverse foto’s zijn nog niet alle gegevens ingevuld of misschien klopt er iets niet. Wij houden ons aanbevolen voor de aanvullingen.

Kijk daarom bijvoorbeeld eens naar de schoolfoto’s of alle namen goed zijn.

Je kunt ook een bezoek brengen aan museum “Techniek met ’n Ziel”

De heemkunde-werkgroep is op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur in het museum aan het werk. 

De leden van de werkgroep zien met belangstelling jullie aanvullingen tegemoet.

Wij zijn de Heemkunde-werkgroep binnen museum Techniek met ‘n Ziel, vandaar onze naam:  ‘de ziel van Neerkant’.

Leden:

Theo van Teeffelen, Uitleg 29,  5758 AW Neerkant     tel. 077 – 466 1384 –

0620870368    email: t.teeffelen@chello.nl

Henk Verstappen, Broekstraat 9, 5758BG

Neerkant tel. 0774661692

email: henkverstappen@hetnet.nl

Pierre Ulen, Meistraat 43, 5758 RZ 

Neerkant    tel. 077 – 466 1328    

email: p.ulen@hccnet.nl