Nieuwe burgemeester komt naar Neerkant.

Onze nieuwe burgemeester komt naar Neerkant!

Op donderdag 23 september houdt LVN een openbare bijeenkomst in de Moost waarop Neerkant onze nieuwe burgemeester, mevrouw Greet Buter, welkom heet.

Op die avond zullen we allereerst onze nieuwe burgemeester op een ludieke wijze kennis laten maken met ons dorp. Daar is al door een aantal mensen heel hard aan gewerkt!

Vervolgens zullen we haar en alle aanwezigen in de zaal informeren over een aantal gewenste ontwikkelingen in Neerkant in de komende jaren, waar we erbij van uitgaan dat zij daar mee haar schouders onder zal willen zetten.

Dit doen we niet met allerlei uitgebreide lezingen, maar door middel van een kringgesprek met een aantal mensen rond een tafel die in gesprek gaan met twee gespreksleiders en ook op elkaar kunnen reageren over wat er verteld en getoond wordt.Het geeft op deze manier meteen onze burgemeester een goed inzicht in wat er in Neerkant speelt.

Het zal zeker gaan over wat ons dorp allemaal te bieden heeft en bereikt heeft op het gebied van wonen, werken, sport, cultuur, onderwijs en de leefbaarheid van het dorp in ruime zin. Maar ook over wat er in de komende jaren op die gebieden nog verbeterd kan en moet worden. Zaken waar we de hulp en ondersteuning van het gemeentebestuur ook zeker bij nodig zullen hebben,

Ook alle raadsleden van de gemeente Deurne worden voor deze kennismakingsavond met de burgemeester uitgenodigd. Ook zij zullen onze burgemeester op een andere manier leren kennen dan tot nog toe het geval is geweest!

Voor Neerkant een belangrijke avond. We hopen zoveel mogelijk mensen op deze donderdagavond te ontmoeten in de Moost. De avond begint om half 8 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Zet het alvast in uw agenda!