Jubileum concert Musical Voices definitief afgelast.

Beste mensen,

Het hoge woord is eruit. De jubileumconcerten “Celebration”, waarmee popkoor Musical Voices op grootse wijze het 40-jarig jubileum wilde vieren, gaan definitief niet door. 

Oorspronkelijk waren de jubileumconcerten van Musical Voices in maart en april van dit jaar gepland, maar door de Corona-uitbraak werden de concerten al een jaar uitgesteld. Sindsdien zijn geen mogelijkheden geweest om met een voltallig koor te repeteren. Nog steeds speelt Corona helaas een belangrijke rol en is repeteren voorlopig niet meer mogelijk. Ook niet “Corona-proof” in een aangepaste vorm. Het is dus onmogelijk om in deze onzekere tijd op korte termijn verder te gaan met de voorbereidingen voor de jubileumconcerten in het voorjaar van 2021. Het is ook onmogelijk gebleken om met zekerheid een geschikt moment te vinden om de jubileumconcerten naar toe te verplaatsen. Daarom heeft het bestuur en de concertcommissie van Musical Voices unaniem en met pijn in het hart moeten besluiten om de jubileumconcerten “Celebration” voorlopig te annuleren.

Iedereen die online een kaartje heeft gekocht, heeft inmiddels een E-mailtje van popkoor Musical Voices ontvangen en de gekochte kaartjes worden terugbetaald. De mensen, die bij de voorverkoopadressen in Meijel, Neerkant of via onze leden kaartjes gekocht hebben, kunnen de gekochte kaartjes in een gesloten envelop doen samen met een briefje, waarop duidelijk naam, adres, telefoonnummer en IBAN/bankrekening vermeldt staat. De envelop met de kaartjes en het briefje moet vóór 1 januari 2021 opgestuurd of ingeleverd worden bij één van de volgende bestuursleden:

·      Claudia Biemans, Korte Zeilkens 6, 5758 PH Neerkant

·      Anita Kessels, Aan de Wijer 2, 5768 GL Meijel

·      Antonio Arts, Soemeersingel 4, 5759 RB Helenaveen

De kaartjes zullen na ontvangst door onze penningmeester zo spoedig mogelijk terugbetaald worden. Versturen is uiteraard op eigen risico en denk aan voldoende frankering. Oude, bewaarde toegangskaartjes hebben voor een toekomstig concert geen waarde. Natuurlijk kunt u ook kiezen om de kaartjes niet te laten terug te betalen. De kaartjes hoeven dan natuurlijk niet opgestuurd te worden. De reeds gemaakte kosten, die wij al hebben gedaan voor dit concert worden hiervan betaald en u ondersteunt hiermee popkoor Musical Voices. 

Afsluitend willen we iedereen en met name de sponsoren en alle vrijwilligers bedanken voor hun enthousiasme en hulp. Blijf allen gezond en hopelijk tot gauw bij een optreden van Musical Voices.

Groetjes,

Bestuur popkoor Musical Voices en Concertcommissie “Celebrations”