Bankpasfraude

Bert ter Voert, onze wijkagent, brengt het volgende onder uw aandacht omdat dit momenteel zeer actueel is: