Aan alle bestuurleden van verenigingen en stichtingen

aanpassen statuten aan nieuwe wetgeving WBTR

Aan alle (bestuurs)leden van verenigingen/ stichtingen in Neerkant,

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor verenigingen. Ondanks dat de wetswijziging het niet verplicht stelt je statuten aan te passen, dienen er op termijn wel artikelen in de statuten opgenomen te worden verband houdende met bepaalde zaken die deze wet voorschrijft.

Voor meer informatie kun je op Google eens zoeken naar de WBTR, bijvoorbeeld via https://wbtr.nl/wat-is-wbtr/.

Als c.v. de Ulewappers hebben we als bestuur naar onze statuten gekeken. Wij denken er als vereniging aan onze statuten weer eens te vernieuwen, enerzijds vanwege deze wetswijziging, maar ook omdat onze statuten inmiddels verouderd zijn. Als meer verenigingen hier naar aan het kijken zijn, kunnen we mogelijk van elkaars statuten en kennis gebruik maken door:

– te vergelijken en zo de volledigheid van de eigen statuten te toetsen;

– tips te geven aan anderen;

– samen een offerte aan te vragen voor hulp vanuit een notaris bij het daadwerkelijk aanpassen van de statuten en mogelijk ‘groepskorting’ bedingen.

Mochten jullie als vereniging/ stichting hier ook mee bezig zijn en hebben jullie interesse in enige vorm van samenwerking in deze? Mail dan jouw naam, vereniging/ stichting, mailadres, telefoonnummer (liefst 06-nummer) naar voorzitter@cvdeulewappers.nl

Wij als c.v. de Ulewappers zullen enige tijd later (dit najaar/ volgend jaar voorjaar) bij voldoende interesse kijken naar een mogelijk gezamenlijk vervolg.

Namens c.v. de Ulewappers,

Coen van Horen

Voorzitter c.v. de Ulewappers