Programma KVB Neerkant Donderdag 13 februari 2020 Vanaf 20:00 uur

 1. Opening Ad Cosijn (toelichting programma e.d.)
 2. Praatje burgemeester Mak
 3. CCV Paul van der Weijden
  Algemene verhaal Paul over werkwijze KVB traject in het algemeen (belang, ervaringen etc) en hoe we in Neerkant gevaren zijn tot nu toe.
 4. Ondertekening convenant door burgemeester Mak namens de gemeente en Ad Cosijn namens Leefbaar en Vitaal Neerkant en Lonneke Kuijpers SSIB. (Paul geeft aan dat de overige partijen op een ander moment tekenen)
 5. Uitreiking certificaat KVB aan Mieke Sijben (vz werkgroep) door Paul van der Weijden (CCV)
 6. Mieke Sijben:
  • Presentatie; schetsen wie/wat de werkgroep is en samenvatting te nemen maatregelen (meterkastkaart, geplande schouw in het gebied, infoavond, etc)
  • Voorstellen individuele leden werkgroep:
  • Ieder vertelt kort wat over zijn/haar rol in de werkgroep :
   • Gemeente: o.a. veiligheidsbeleid met bijzondere aandacht buitengebied, initiator KVB
   • Politie: bv: voorstellen nieuwe wijkagent, komt kennis maken
   • Veiligheidsregio: bv: rol tav brandveiligheid buitengebied irt nieuwe functies/gebruik stallen en loodsen.
   • SSIB: voorstellen, wat doet SSIB, voorbeeld laatste acties (ook in buitengebied Neerkant, resultaat daarvan, waar/hoe te bereiken te bereiken. Lijntjes met andere ‘groen’ organisaties.
 7. Vragenronde

Bijeenkomst gaat verder met andere thema’s (vanuit het Dorpsakkoord L&V Neerkant).