Nieuwe website Neerkantonline

Nieuwe website

De projectgroep communicatie van LVN is opgericht om met behulp van professionele ondersteuning een nieuwe website voor Neerkant te ontwikkelen en up to date te houden.

De stuurgroep van LVN is blij vier mensen bereid te hebben gevonden om dit op zich te nemen, te weten Henk Pijnenburg (voorzitter), Arna van Rijt, Roy Petit en Floor Anker.

Het doel van de website “neerkantonline” is iedereen te informeren over wat er in Neerkant plaatsvindt of plaats heeft gevonden. Dit zodat de betrokkenheid bij alles wat ons dorp te bieden heeft nog verder zal toenemen.

De site biedt alle organisaties en personen de gelegenheid om iedereen in het kort te informeren. Voor meer informatie kan dan worden doorgelinkt naar de eigen website of zoeken op een subtab op deze site. Veel organisaties hebben al gehoor gegeven aan de oproep van de projectgroep om informatie aan te leveren. De website is van en voor iedereen, de regie ligt in handen van de reeds genoemde projectgroep “communicatie”.

Op 13 februari wordt op de openbare bijeenkomst van LVN de site gepresenteerd en voor iedereen beschikbaar gesteld. Het is een startmoment, maar de website zal doorgroeien in vorm en inhoud op basis van aanbod en technische mogelijkheden.

De site is zo ontworpen dat deze zowel op pc, laptop, iPad als gsm geraadpleegd kan worden in een goed leesbare layout.

Stuurgroep LVN

Stuurgroep LVN