Mariaproject De Veengalm in Ommel 26 mei.

Gemengd koor “De Veengalm” start met een kort Mariaprojekt waarmee we a.s. dinsdag gaan beginnen en waar iedereen die kan zingen zich als gastzanger of zangeres vrij aan kan sluiten.De belangstelling is al groot.Het zijn een 5-tal repetities zoals je op de poster kunt zien.De uitvoering is in de kerk te Ommel op 26 mei Hemelvaartsdag.Dus kun je zingen jong of oud, Neerkanteling of niet, haast U en zing met ons mee het maakt je blij wat we allemaal goed kunnen gebruiken in deze roerige tijden.Meld je aan 06 51792143

NeerkantOnline