Zorgindeurne.nl

Zorg in Deurne heeft een nieuwe website: zorgindeurne.nl. Daarmee staat alle informatie over wijkteams, geld en werkzaken, zorg en ondersteuning, jeugd en gezin, mantelzorg en vrijwilligers en cliëntondersteuning voortaan op één plek. Daarnaast staat er een ‘smoelenboek’ op, waardoor inwoners makkelijker kunnen zien bij wie ze met hun vragen terechtkunnen.
http://www.zorgindeurne.nl