Verslag openbare bijeenkomst LVN november 2022

Op 24 november was in de Moost de openbare bijeenkomst van Leefbaar en Vitaal Neerkant (LVN). Een verslag hiervan vindt u hieronder.

Plaatsing van advertenties voor de website Neerkantonline via email naar info@neerkantonline.nl

CPO project: Harold van der Aa geeft uitleg over het CPO project.

CPO is opgericht om samen te bouwen voor Neerkantse mensen op bouwgrond die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Er is gestart met een eerste fase voor de bouw van 17 woningen. Deze woningen zijn 2 kappers en alleenstaande woningen. De kavels zijn reeds onderling verdeeld. Daarnaast is er nog een wachtlijst voor de mensen die in aanmerking willen komen in fase 2. De leden bouwen naar eigen behoefte. De projectleider van de gemeente ondersteunt het totale proces.

Tijdens de bijeenkomst is er door onze wijkagent Bert ter Voert uitleg gegeven over zijn werkwijze en de veiligheid in het dorp.

Onderstaande foto van de LEV groep (leven en verbinden) welke ondersteunend zijn voor de mensen uit Neerkant indien er behoefte is. Marieke van den hof gaf uitleg over de werkwijze van de LEV groep Deurne. Informatie en contact is terug te vinden via onderstaande link.

https://www.levdeurne.nl/

Na de pauze gaf Yvonne Hagelaar directeur van de basisschool uitleg over het nieuwe onderwijs en de daar nog te bouwen bijpassende school.

Jan van Rijt gaf uitleg over het Plekske van verdienste. Dit Plekske is te vinden in de Dorpsstraat ten hoogte van het museum en Kom us an. De namen van 2 mensen zijn reeds vermeld: Henk Joosten en Theo van Teefelen. Iedereen kan een persoon voordragen via het aanmeldformulier op Neerkant online.

Ontwikkelingen in het dorp.

  1. Jurgen Beekers heeft het voorstel gedaan om een gedenkteken te plaatsen op het Heesterveld ter nagedachtenis voor de bemanning die daar in 1944 zijn neergestort met hun vliegtuig.
  2. Mensen kunnen zich aanmelden voor die projectgroep.
  3. Coen van Horen wees op de oproep (zie website Neerkantonline) om met een aantal verenigingen samen de noodzakelijke wijzigingen van de statuten op te pakken in een projectgroep.
  4. Jos Smits gaf aan dat de school nu op eigen schoolterrein wordt herbouwd en de sportaccommodatie bij de Moost. Het bestuur van de Moost is hierover in gesprek met de gemeente.