Veel gestelde vragen coronavirus (RIVM) en Tip.

Welke maatregelen gelden in Nederland tegen verspreiding van het coronavirus?

Aandacht voor als u gaat tanken en boodschappen gaat doen

Vandaag 23 maart het volgende bericht binnen gekregen. Medici waarschuwen als men gaat tanken of boodschappen gaat doen dat er een kleine kans bestaat dat de handgrepen van de pomp en winkelwagen besmet kunnen zijn. Nogmaals de kans hierop is klein maar wel aanwezig. Het is verstandig om handschoenen of een papieren handdoek te gebruiken.

Vandaag 23 maart hebben wij als beheerder (van de website) hierover contact opgenomen met het RIVM om te vragen of dit verhaal ook wel klopt. En inderdaad is dit bevestigd dat er altijd een kleine kans bestaat. Vandaar dat wij dit graag u laten weten.

De Rijksoverheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
 • Iedereen in heel Nederland: probeer zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Mensen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En reis niet naar het buitenland.
 • Voor personeel in andere (cruciale) beroepsgroepen verwijzen we naar de website van Rijksoverheid. 
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs .
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

Waarop baseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  haar advies voor de aanpak tegen het nieuwe coronavirus?

In Nederland willen we vooral dat de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg niet overbelast raken, zodat er steeds voldoende capaciteit is in de zorg. En we willen de kwetsbare groepen beschermen. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar voor hoe we kunnen omgaan met de verspreiding van het virus. Lees hier meer over die scenario’s.

Er wordt steeds gesproken over ‘drie scenario’s voor de aanpak in Nederland’, hoe zit dat?

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar voor hoe we kunnen omgaan met de verspreiding van het virus. Die variëren van het land helemaal op slot doen, tot het andere uiterste: het virus zijn gang laten gaan. Lees meer over die scenario’s.

Mogen mijn kinderen nog buitenspelen met anderen?

Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Kinderen kunnen prima met anderen spelen als ze géén klachten hebben zoals koorts, verkoudheidsklachten of hoest. Maar vermijd grote groepen.

Zijn kinderen een speciale risicogroep voor het nieuwe coronavirus?

Op dit moment krijgen kinderen bijna nooit klachten van het nieuwe coronavirus. Kinderen zijn dus geen speciale risicogroep. Kinderen vormen ook geen grote besmettingshaard voor de ziekte.

Is er voldoende capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen?

De maatregelen van 12 en 15 maart hebben als doel om verspreiding tegen te gaan. De maatregelen kunnen helpen om voldoende capaciteit in de ziekenhuizen te houden. Als er veel patiënten tegelijk ziek worden, is er misschien niet genoeg capaciteit om ernstig zieke patiënten op te nemen op de intensive care.

Wat wordt bedoeld met groepsimmuniteit? 

Wie COVID-19 heeft gehad, is daarna meestal immuun voor dit virus. Dat betekent dat deze persoon niet meer ziek kan worden van dit virus. Hoe meer mensen immuun zijn voor het virus, hoe minder het virus kans heeft om zich te verspreiden. Daarmee wordt de kans ook kleiner dat het virus kwetsbare personen bereikt. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om kwetsbare personen. 

Vragen over je gezondheid

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Voor iedereen geldt: 

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.

Wie worden bedoeld met kwetsbare personen, of mensen met een zwakke gezondheid?

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie,
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie in overleg met de behandelaar.

Kan ik mezelf testen met sneltesten?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is op de hoogte van het feit dat er Corona-zelftests worden aangeboden. Deze testen zijn geen zelftesten, maar sneltesten die niet bedoeld zijn voor thuisgebruik. Ze zijn bedoeld voor professioneel gebruik. Alleen geaccrediteerde laboratoria zoals die van het RIVM gebruiken testen die kunnen vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt. De aangeboden sneltesten laten, via een andere methode, zien of iemand recent (een week of meer geleden) in aanraking is geweest met het virus. Deze sneltesten kunnen echter niet bepalen of iemand op het moment van testen het virus bij zich draagt en of diegene op dat moment besmettelijk is. Gebruikers kunnen onnodig ongerust raken of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld.

Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft hier een bericht over naar buiten gebracht. Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je het coronavirus bij je draagt zijn verboden als ze niet eerst beoordeeld zijn door een aangemelde instantie. Meer info bij IGJ

Ik ben huisgenoot van iemand die ziek is. Wat moet ik doen?

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

Wat zijn milde verkoudheidsklachten?

Milde verkoudheidsklachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest en verhoging tot 38,0 graden Celsius.

Is het nieuwe coronavirus ernstiger dan een gebruikelijke griep?

Dat weten we nog niet goed. COVID-19 wordt veroorzaakt door een nieuw virus. Het is dan belangrijk om heel gedetailleerde informatie boven tafel te krijgen om precies te kunnen bepalen hoe gevaarlijk het virus is. Er is meer informatie nodig over de verspreiding van het virus, ook bij mensen die maar een beetje of helemaal niet ziek worden.

Wat is het advies voor mensen die kwetsbaar zijn of gezondheidsproblemen hebben?

Vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen. Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Aan iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen te beperken. Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf zeker uit de buurt van mensen die ziek zijn. Lees hier meer over de standaard hygiënemaatregelen.

Kan ik nog op bezoek bij mijn ouders?

Iedereen ouder dan 70 en mensen met onderliggend lijden zijn extra kwetsbaar als hij/zij COVID-19 krijgt. Beperk om die reden het contact met deze groepen en ga zeker niet op bezoek als je klachten zoals koorts, hoest- of verkoudheidsklachten hebt.

Hoe lang moet je uitzieken als je thuis blijft met verhoging of verkoudheid?

Mensen met verhoging of verkoudheidsklachten moeten thuisblijven. Je moet dan ook je sociale contacten beperken. Een dag nadat de klachten voorbij zijn, ben je niet meer besmettelijk. 

Neem telefonisch contact op met de huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt.

Hoe weet je of je genezen bent van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten. 

Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken?

Nee. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Kan ik nog boodschappen doen?

Als je geen klachten hebt zoals koorts, hoest of verkoudheidsklachten, kun je gewoon boodschappen gaan doen. Als je tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen, is de kans klein dat anderen je kunnen besmetten met COVID-19 of dat jij anderen besmet.

Kan ik nog de hond uitlaten?

Als je geen klachten hebt zoals koorts, hoest of verkoudheidsklachten, kun je gewoon je hond uitlaten. Als je tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen, is de kans klein dat anderen je kunnen besmetten met COVID-19 of dat jij anderen besmet.

Vragen over voorkomen besmetting 

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
 • Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden. 
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen: 
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Kun je besmet raken met het nieuwe coronavirus door het aanraken van een oppervlak?

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In het algemeen raden we aan om regelmatig je handen te wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.

Wat betekent ‘afstand houden’ vanwege het nieuwe coronavirus?

Afstand houden betekent dat je 1 tot 2 meter (twee armlengtes) afstand houdt van elkaar om jezelf en anderen te beschermen tegen infectie met het coronavirus. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het coronavirus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.  Als je niest komen deze druppels zelden verder dan 1 tot 2 meter.
Je kunt nog boodschappen doen, wandelen, fietsen en eten afhalen, maar probeer wel afstand te houden tot anderen. Kijk ook op Rijksoverheid.nl wat je nog meer kunt doen. 

Helpen paracetamol, ibuprofen of andere medicijnen tegen het nieuwe coronavirus?

Er is (nog) geen medicijn tegen het nieuwe coronavirus. Paracetamol en ibuprofen helpen niet om van het virus te genezen, maar kunnen klachten van koorts, keelpijn en malaise verminderen. Er is nu geen bewijs dat het gebruik van paracetamol of ibuprofen (of diclofenac, of naproxen, zogenoemde NSAID’s) de ziekte door het virus juist verergeren. Paracetamol heeft de voorkeur, want dat geeft de minste bijwerkingen.

Heeft het zin om een mondkapje te dragen om je te beschermen tegen COVID-19?

In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.

Word je minder besmettelijk als je je neus en keel desinfecteert met een desinfecterende oplossing?

Nee, deze vorm van schoonmaken wordt niet gebruikt om besmetting te voorkomen of voor de behandeling van een coronavirusinfectie. Het virus kan in de neus en/of keel aanwezig zijn. Het apart schoonmaken van keel of neus heeft daarom geen effect. Het inbrengen van desinfecterende oplossing in de neus kan schade aan de slijmvliezen geven. Hiermee kan de kans op besmetting met bacteriën groter worden of zou het zelfs de verspreiding van het coronavirus kunnen versterken. 

Vragen over aanpak in Nederland

Heeft het nut dat restaurants, cafés en sportscholen sluiten?

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich van mens op mens. Als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, dan kan de ziekte zich minder snel verspreiden. Om die reden adviseerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  eerder al om grote evenementen af te gelasten. Door het sluiten van andere gelegenheden zoals cafés, restaurants en sportscholen, wordt de kans op overdracht van het virus verder verkleind.

Waarom heeft het geen nut een lock-down in te voeren in Nederland?

Een volledig verbod om de straat op te gaan, heeft geen meerwaarde. Weliswaar kan het nieuwe coronavirus zich dan nog minder gemakkelijk verspreiden, maar ook niemand bouwt dan immuniteit op tegen de ziekte. Aangezien de ziekte wereldwijd verspreid is, is de kans groot dat na het opheffen van een lock-down veel mensen alsnog tegelijk ziek in een korte periode worden en zo een piek veroorzaken. Met een lock-down stel je dus vooral het moment uit dat er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, en dat willen we niet.

Hoe kun je de verspreiding van een infectieziekte indammen?

Bij het indammen van een infectieziekte wordt geprobeerd om besmettingen te voorkomen door vroege opsporing van de bron en de contacten. Bij elke patiënt brengt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  in kaart wie mogelijk besmet zouden kunnen zijn. Deze mensen noemen we contacten. Ook zij moeten hun gezondheid in de gaten houden en doorgeven aan de GGD. Zodra ze klachten krijgen, worden ze afgezonderd en brengt de GGD opnieuw de contacten in kaart gebracht. Op deze manier kun je verspreiding sterk verminderen. Dit heet containment.

Wat als de ziekte niet meer in te dammen is?

Bij sommige ziekten is het lastig om nieuwe besmettingen tegen te gaan. Dat kan allerlei oorzaken hebben; zoals onopgemerkt contact, mensen melden zich te laat of er zijn teveel patiënten om te monitoren. Dan vindt er op een gegeven moment toch verspreiding plaats. Dan verandert de aanpak van bestrijding. Dan gaat de bestrijding over naar beperking van het aantal patiënten (mitigatie). Het belangrijkste doel van mitigatie is het verminderen van het aantal patiënten zodat de piekbelasting van de zorg beperkt blijft.

Hoe kun je de gevolgen van een infectieziekte beperken?

Als het indammen niet voldoende werkt, zijn algemene maatregelen nodig. Deze gelden niet alleen voor alle patiënten en contacten, maar op de algemene bevolking. Je wilt dat mensen zo min mogelijk met elkaar in contact komen en dat iedereen sociale contacten vermijdt en thuis blijft zodra ze ziek zijn. Als je ziek bent en milde klachten hebt, moeten mensen thuis blijven en uitzieken. Alleen als je ernstige klachten hebt of als je een kwetsbare gezondheid hebt, is het nodig om de huisarts te bellen. Doordat alle mensen met klachten thuis moeten blijven wordt verspreiding zo veel mogelijk tegengegaan. Omdat mensen met milde klachten niet behandeld worden, wordt de capaciteit in de zorg ‘ bewaard’ voor mensen die het echt nodig hebben. Deze fase heet mitigatie.

Waarom mag ik geen handen meer schudden?

Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door geen handen meer te schudden verklein je de kans om besmet te raken en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus.

Waarom is het belangrijk vaak je handen goed te wassen?

Via handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk. Door goed en regelmatig je handen te wassen verklein je de kans op dat je ziek wordt, maar ook dat je anderen besmet. Kijk hier voor tips over hoe je goed je handen kunt wassen.

Waarom wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken?

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden op plekken waar mensen dicht op elkaar zitten. Dat kan op het werk zijn, zoals op kantoor, maar bijvoorbeeld ook in het openbaar vervoer. Als mensen thuiswerken, komen zij minder in contact met anderen en zitten zij minder op plekken waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit helpt om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Waarom moet ik mijn arm voor mijn mond houden bij het niezen of hoesten, en niet mijn handen?

Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door in je arm te niezen of hoesten, verklein je de kans om besmet te raken en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus.

Wat wordt bedoeld met social distancing?

Door social distancing, ook wel sociale onthouding genoemd, heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen.

De scholen zijn vanaf 16 maart gesloten. Zei het RIVM niet eerst dat de scholen open konden blijven?

Kinderen krijgen niet vaak klachten als zij het nieuwe coronavirus hebben gekregen. Daarom verwacht het RIVM dat kinderen een kleine rol spelen in de verspreiding van COVID-19. Dat was de reden waarom het RIVM aanraadde de scholen niet te sluiten.

Groepsimmuniteit en de Nederlandse aanpak tegen COVID-19

Het Nederlandse beleid met betrekking tot COVID-19 is gericht op het in stand houden van het Nederlandse zorgsysteem en de bescherming van kwetsbare groepen. De Nederlandse overheid heeft verregaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Geen enkele maatregel kan er op dit moment voor zorgen dat het virus op korte termijn verdwijnt. De meeste mensen die het coronavirus hebben gekregen, herstellen daarvan. De WHO laat weten dat in ieder geval een maand na herstel nog antistoffen in het bloed terug te vinden zijn. Dat betekent dat er in Nederland immuniteit tegen de ziekte wordt opgebouwd. Dat is geen doel op zich, maar een gevolg van het feit dat het virus in Nederland voorkomt. Het effect hiervan is dat gaandeweg steeds meer mensen immuun worden tegen het coronavirus en dat in Nederland groepsimmuniteit ontstaat, zoals dat ook voor andere virussen het geval is. De WHO stelt terecht dat, omdat het coronavirus pas recent is ontstaan, er nog geen zekerheid is over het ontstaan van immuniteit en de duur daarvan. Deze gegevens komen op korte termijn beschikbaar. Op basis van de laatste inzichten wordt het Nederlandse beleid steeds aangepast.

Vragen over de test

Wanneer wordt er iemand getest?

De huisarts zal niet meer iedereen testen die mogelijk COVID-19 heeft. Als mensen klachten hebben die op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juist behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze COVID-19 hebben. De huisarts volgt hierin de richtlijn van het RIVM.

Waarom is het testbeleid veranderd?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  verandert het testbeleid om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. Het testen gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. Door te testen volgens de richtlijnen zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben.

Kan ik me aanmelden voor een test/laten testen?

Nee, testen wordt alleen gedaan als de (huis)arts dat nodig vindt.

Wie zijn kwetsbare groepen?

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Het gaat om volwassenen (ouder dan 18 jaar) met: 

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten, 
  • na orgaantransplantatie, 
  • bij hematologische aandoeningen, 
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, 
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een hivinfectie in overleg met de hiv humaan immunodeficientievirus -behandelaar.

Deze mensen kunnen getest worden als het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze wel of geen COVID-19 hebben.

Waarom worden sommige mensen in het ziekenhuis sneller getest?

In ziekenhuizen geldt een ruimer testbeleid voor ziekenhuismedewerkers en patiënten met een longontsteking waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Hiervoor zijn 2 redenen:

 1. Om patiënten met het coronavirus sneller te kunnen identificeren en tijdig te isoleren. Zo voorkomen we dat zorgverleners en medepatiënten onnodig worden blootgesteld. 
 2. Als de oorzaak van de longontsteking bekend is, kan de ontsteking beter behandeld worden. Dat is goed voor een snel herstel. Zeker voor mensen met een zwakkere gezondheid, zoals in het ziekenhuis, is dat van belang.

Kunnen de laboratoria de werkdruk met alle testen wel aan?

Het is belangrijk dat alle mensen die volgens de richtlijnen van het RIVM een test nodig hebben, die ook kunnen krijgen. Er vinden er elke dag honderden testen plaats in ziekenhuizen en laboratoria in Nederland. Het testen gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. Door te testen volgens de richtlijnen zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben.

Waarom stopt het brononderzoek?

In deze fase van de epidemie voegt brononderzoek niet meer veel toe. Het onderzoek bij de patiënten richt zich vooral op het opsporen van kwetsbare patiënten in de samenleving. De middelen die de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  kan inzetten voor het onderzoek richten zich om die reden vooral op het contactonderzoek.

Informatie over COVID-19

Hoe snel kun je genezen na een besmetting?

Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

Wanneer komt er een vaccinatie tegen het nieuwe coronavirus / COVID-19?

Dat valt niet te zeggen. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen het nieuwe coronavirus, in laboratoria in verschillende landen. Toch zal het nog lang duren voordat het vaccin beschikbaar komt, dat zal zeker de komende maanden nog niet beschikbaar zijn. Als er eenmaal een middel is, moet nog getest worden of het geen bijwerkingen veroorzaakt.

Hoeveel mensen zijn in Nederland inmiddels genezen van COVID-19?

Dat is op dit moment niet bekend. Er is geen meldingsplicht om door te geven dat mensen zijn genezen van de ziekte. Iemand die 24 uur geen klachten meer heeft wordt als genezen beschouwd.

Kun je het nieuwe coronavirus (COVID-19) meerdere keren krijgen? 

Omdat het om een nieuw virus gaat, is nog niet alles over het virus bekend. Daarom is het te vroeg in de uitbraak om met zekerheid te kunnen zeggen dat iemand niet nog een keer de infectie op kan lopen. Het overgrote merendeel van de mensen die het nieuwe coronavirus heeft gehad, zal het niet nog een keer krijgen.

Kan iemand die het coronavirus heeft gehad, nog andere mensen besmetten?

Nee. Als je je beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer hebt gehad, ben je genezen. Je draagt het virus dan niet meer bij je.
Je kunt andere mensen dan niet meer besmetten.

Kan het virus veranderen?

Veel virussen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Zeker bij virussen die nog maar kort vanuit dieren naar mensen zijn overgegaan, kan dat gebeuren. De vraag is vooral of het virus daardoor gevaarlijker wordt voor mensen. Mutaties kunnen er ook voor zorgen dat het virus minder gevaarlijk wordt. Of er verandert wel iets maar dat maakt weinig uit. We zien gelukkig niet vaak dat een virus muteert en daardoor ineens heel gevaarlijk wordt. Uit voorzorg wordt dat altijd goed in de gaten gehouden.

Wat is de incubatietijd van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gebruiken we 14 dagen.

De incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Mocht er iemand melding maken van een langere incubatietijd, zou er ook sprake kunnen zijn van een onopgemerkt contact dat tussendoor plaatsvond, waardoor de incubatietijd alleen langer lijkt.

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus (COVID-19) overdragen?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Er zijn aanwijzingen die suggereren dat iemand zonder symptomen besmettelijk is. Maar het is onduidelijk of  zij ook bijdragen aan de verspreiding van het virus. Onderzoek moet dit verder uitwijzen.

Kan het nieuwe coronavirus (COVID-19) zich ook via de lucht verspreiden?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden.

Kan het nieuwe coronavirus zich ook verspreiden via voedsel?

Dit coronavirus is hoogstwaarschijnlijk van een exotisch dier in China naar de mens verspreid. Op markten worden veel verschillende diersoorten levend bij elkaar gebracht. De omstandigheden op deze markten maakt het makkelijker dat virussen van één diersoort naar een andere dier kunnen overspringen, en ook van dier naar mens kunnen overgaan. Door mens-op-mens-besmetting heeft het virus zich vervolgens verder verspreid. Of de dieren nog een rol spelen in de overdracht in China is nog in onderzoek, de bron is immers niet gevonden. Wij gaan er vanuit dat er in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om ‘in leven te blijven’ en te groeien. Dat kan niet in voedsel.

Werkt het malariamedicijn chloroquine tegen het coronavirus? 

Er is geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus. De behandeling van ernstig zieke mensen bestaat uit het behandelen van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen bij patiënten die erg benauwd zijn. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende medicijnen, zoals chloroquine, een medicijn tegen malaria. Dit zijn proeven die nu in laboratoria plaatsvinden, er zijn nog geen gedocumenteerde proeven gedaan met mensen. Vooralsnog is er geen bewezen behandeling tegen het nieuwe coronavirus.

Wat zijn de risico’s voor vroeggeboren kinderen ?

Voor zover wij weten zijn er tot op heden geen kinderen overleden aan een coronavirusinfectie. Bij kinderen met een longaandoening kan het ziektebeeld ernstiger verlopen. 

Zoals voor alle mensen met andere gezondheidsproblemen geldt: houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

Vragen over quarantaine en isolatie

Wat is thuisquarantaine? 

We spreken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gedaan. De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen. 

Wat is isolatie? 

Een persoon die in isolatie gehouden wordt, is ziek of er is een mogelijkheid dat die ziek is. Door isolatie kunnen deze patiënten anderen niet besmetten. Mensen kunnen thuis in isolatie blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden. Dat hangt af van de ernst van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid van de ziekte. 

Vragen over huisdieren

Kunnen huisdieren ziek worden van het nieuwe coronavirus?

Er is op dit moment geen bewijs dat gezelschapsdieren, zoals honden en katten, ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus, of dat zij dit virus verspreiden naar mensen.

Ik ben COVID-19 patiënt en ik ben in thuisisolatie. Moet ik contact met huisdieren vermijden? 

Als je als COVID-19 patiënt in thuisisolatie bent is het goed om daarbij de normale hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren in acht te nemen, zoals handen wassen met water en zeep. Honden kunnen wel gewoon uitgelaten worden. 

Wat moet ik doen als mijn huisdier ziek wordt en in contact is geweest met een COVID-19 patiënt? 

Er is op dit moment geen bewijs dat gezelschapsdieren ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus. Als je huisdier ziek wordt, kun je contact opnemen met de dierenarts.