Reactie Burgemeester op brief bewoners Peel (brand)

Dorpsraad Griendtsveen, Dorpsraad Helenaveen, Dorpsraad Liessel
Leefbaar en Vitaal Neerkant

Deurne,8 mei 2020
Kenmerk: 1261941/1102480 (bij evt. correspondentie s.v.p. dit nummer vermelden) Betreft: Reactie op uw noodoproep
Uw kenmerk: –
Uw brief d.d.: 27 april 2020


Beste mevrouw Van Galen,


Op 27 april 2020 ontvingen wij uw brief van de dorpsraden van Griendtsveen, Helenaveen en Liessel en Leefbaar en Vitaal Neerkant, namens de bewoners van de Peel. In de brief geeft u aan dat de brand in de Deurnese Peel voor diverse bewoners van dit gebied een vreselijk beangstigende ervaring was. U geeft aan dat hier iets aan moet worden gedaan en vraagt hierbij met klem om onze hulp.


In deze brief reageer ik graag op uw oproep. Dat doe ik mede namens de volgende organisaties: veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, veiligheidsregio Limburg-Noord, provincie Noord-Brabant, omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord, Staatsbosbeheer, waterschap Aa en Maas, gemeente Horst aan de Maas en gemeente Deurne, en daarnaast ook waterschap Limburg. Staatsbosbeheer stuurt u, als gebiedseigenaar van de Deurnese Peel, ook een separate reactie.


Wij bedanken u voor uw brief
Allereerst willen wij u bedanken voor uw brief en het feit dat u als dorpsraden de zorgen van de bewoners in het gebied met ons deelt. Dit is belangrijke informatie voor ons om mee te nemen in de evaluatie die volgt.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat bewoners geschrokken zijn van de grote brand in de Deurnese Peel. Het zijn voor de bewoners spannende en angstige momenten geweest. Bewoners in het gebied weten dat de Peel kan branden, maar in dit geval ging het om een heel grote brand en moesten 59 woningen ontruimd worden. Het is niet niks als je huis en haard moet verlaten en op een andere plek moet afwachten of de brandweer er in slaagt de brand onder controle te krijgen. Ook hebben veel bewoners overlast gehad van de rook en geur van de brand. Zeker voor bewoners die te maken kregen met dichte rook rond hun woning, was dit een heel vervelende ervaring.

Evaluatie


Er komt een evaluatie naar aanleiding van deze brand. De vragen die hierbij centraal staan, zijn: hoe kon de brand ontstaan en hoe kon deze zich ontwikkelen tot een brand van 800 hectare met alle gevolgen van dien (ontruiming van woningen, rookoverlast, enz.)? De signalen die u en andere betrokkenen aangeven, nemen we daarin mee.


Wij betrekken u bij de evaluatie


De gemeente Deurne en de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bekijken op dit moment hoe deze evaluatie eruit moet zien, welke organisatie de evaluatie gaat uitvoeren en welke partijen daarbij betrokken worden. Voordat de evaluatie start, leggen wij de onderzoeksvragen voor reactie aan u voor. Wij vinden het namelijk belangrijk om de omgeving hierbij te betrekken. U vertegenwoordigt immers de mensen die in dit gebied wonen en die veel kennis hebben over dit gebied.


Planning


Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de evaluatie start. Zodra hier meer duidelijkheid over is, ontvangt u daar informatie over. In elk geval zien wij het belang dat deze evaluatie snel start.
Heeft u nog vragen?
Wij verzoeken u om bij vragen over de evaluatie van de brand contact op te nemen met de gemeente Deurne. Vraagt u hierbij naar het projectteam brand Deurnese Peel. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0493) 38 77 11 of e-mail info@deurne.nl.


Tot slot


De brief die u aan ons heeft gericht, sluit u af met de woorden ‘een week zoals afgelopen week hopen we nooit meer mee te maken’. Wij begrijpen dit gevoel volledig, de brand is voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis geweest. Daarom is de evaluatie belangrijk, zodat we antwoord krijgen op de vraag wat we kunnen doen om te voorkomen dat zoiets nog een keer kan gebeuren.