Leefbaar & Vitaal

Leefbaar en Vitaal Neerkant (LVN) 

Omschrijving

 • LVN is opgericht in 2012 als een stichting die de belangen behartigd van alle inwoners van `Neerkant.  
 • LVN vervangt vanaf 2014 ook de vroegere dorpsraad en is daarmee ook het aanspreekpunt voor het gemeentebestuur van Deurne. 

Doel

 • LVN behartigd de belangen van Neerkant op het gebied van wonen, werken, ontmoeting en verbondenheid. 
 • LVN stimuleert de samenwerking tussen alle verenigingen, zoals sport-, culturele- en buurtverenigingen en andere organisaties die Neerkant rijk is, daar waar dat zinvol en gewenst is. 

Organisatie

 • LVN is een stichting met statuten en een huishoudelijk reglement
 • De coördinatie binnen LVN ligt bij de stuurgroep van 3 tot 4 personen 
 • Daarnaast functioneren er een aantal projectgroepen afhankelijk van de projecten waaraan op een bepaald moment gewerkt wordt. 
 • De stuurgroep overlegt om de drie weken. 
 • Eens in de zes weken overlegt de stuurgroep samen met alle voorzitters van de projectgroepen. 

Werkwijze

 • LVN stelt ieder vier jaar een projectplan op met verbeterpunten voor Neerkant op het gebied van wonen, werken, ontmoeting en verbondenheid. Belangrijk daarbij is dat de verbeteringen ook behouden blijven voor de toekomst. 
 • Op basis van de verbeterpunten worden projectgroepen gevormd om deze punten te realiseren. De projectgroepen streven ernaar in de genoemde periode deze projecten te realiseren. 
 • Op basis van het projectplan van LVN en het raadsprogramma van het gemeentebestuur wordt om de vier jaar door beide partijen samen een dorpsakkoord opgesteld voor een periode van vier jaar. Het eerste dorpsakkoord is in 2018 door de burgemeester en de voorzitter van LVN samen ondertekend. Beide partijen werken momenteel gezamenlijk aan de realisatie van de projecten die in het dorpsakkoord zijn opgenomen. 

Bereikbaarheid

 • Voorzitter, Ad Cosijn: ad@cosijn.net 
 • Secretaris, Francien Groenen
 • Penningmeester, Carolien Lansbergen

Regelement Banners

Dit regelement heeft tot doel het regelen van het gebruik van banners in de frames van Leefbaar en Vitaal Neerkant (LVN)

 1. De doelstelling van het frame is te informeren over een activiteit van de verenigingen in Neerkant, d.m.v. banners.
 2. Dit informeren kan vanaf 14 dagen voor het evenement tot 1 dag na het evenement.
 3. Bij samenloop of overlap van verschillende evenementen kan besloten worden om niet alle frames de zelfde informatie te laten verschaffen.
 4. Het gebruik van de frames is voor verenigingen van Neerkant kosteloos.
 5. Verenigingen in Neerkant gaan voor particuliere of commerciële  partijen uit Neerkant.
 6. Het gebruik van de frames is voor particuliere of commerciële partijen uit Neerkant alleen tegen vergoeding.
 7. De vergoeding wordt bepaald aan hand van het gebruik per frame en de duur daarvan. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks bepaald door de stuurgroep van LVN. Voor 2020 is vastgesteld dat particuliere of commerciële  partijen per 2 weken en per 2 banners een vergoeding van 25€ dienen te betalen.
 8. Wanneer een particuliere / commerciële partij een banner wil ophangen, dienen de adresgegevens voor de facturering doorgestuurd worden aan Carolien Lansbergen (carolienlansbergen@gmail.com).
 9. LVN is eigenaar en beheerder van de frames.
 10. Het frame bestaat uit een hoofdvlak en 2 kleinere vlakken.
 11. De stuurgroep van LVN kan te allen tijde afwijken van dit regelement en kan het uitvoeren van dit regelement toewijzen aan anderen.

Aanvraag voor plaatsing kan worden gedaan door contact op te nemen met Henk Pijnenburg,                   06-18272609 (mailadres hpnl2123@hotmail.com)

Na goedkeuring via email zorgt Jan Ulen voor de uitvoering, 06-33848474.