Nabehandeling Aziatische tijgermug in Neerkant.


RAADSINFORMATIEBRIEF


Nabehandeling Aziatische tijgermug in Neerkant 1006555
4 mei 2020


Vorig jaar is in Neerkant de Aziatische tijgermug aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is toen gestart met de bestrijding ervan, zodat deze muggensoort geen kans krijgt zich in Nederland te vestigen. Ik heb u daar toen met een raadsinformatiebrief over geïnformeerd (RIB-HM-1917 en RIB-HM-1922).


Op dit moment kan nog niet worden vastgesteld of de tijgermug in Neerkant volledig is verdwenen. Eitjes van de tijgermug kunnen namelijk een winter overleven en later uitkomen. Inspecteurs van de NVWA starten daarom in de week van 11 mei met de eerste van twee nabehandelingen. Zij bezoeken tuinen en bedrijfsterreinen. De inspecteur controleert de tuin op mogelijke broedplaatsen (plekken met stilstaand water). Als het niet mogelijk is om deze te verwijderen dan wordt de broedplaats bestreden met een larvendodend middel. Dit middel is ongevaarlijk voor mensen en dieren. Deze nabehandeling wordt enkele weken later herhaald.


Muggenvallen en adviezen aan bewoners
Daarnaast plaatst de NVWA muggenvallen met lokstoffen, om te monitoren of er volwassen tijgermuggen aanwezig zijn. Ook bewoners kunnen helpen, bijvoorbeeld door na iedere regenbui bakken, emmers, bloempotten, kruiwagens en dergelijke leeg te gieten of op te ruimen. Hiermee worden broedplaatsen voor de Aziatische tijgermug weggenomen.


In tijden van corona
De NVWA doet er alles aan om deze activiteiten zonder gevaar voor coronabesmetting te laten verlopen. De inspecteurs houden zich strikt aan alle voorschriften en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze zich houden aan de anderhalve meter afstand en de bewoner niet de hand schudden. Ze komen alleen of in tweetallen om het werk uit te voeren en betreden de tuin achterom. Hiervoor heeft de NVWA advies ingewonnen bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. De deskundigen adviseren om de werkzaamheden niet uit te stellen; dan lopen we namelijk het risico dat later in het jaar exotische muggen niet effectief meer bestreden kunnen worden.


Inwoners van Neerkant die binnen het bestrijdingsgebied wonen, zijn door de NVWA met een brief geïnformeerd over deze nabehandeling en wat zij kunnen doen om broed- plaatsen weg te nemen.


Burgemeester Hilko Mak