Info Glasvezel Deurne – Neerkant

Glasvezel 

De aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne is in augustus 2019 gestart. Aannemer Spitters legt in een groot deel van de kern Deurne voor zowel E-Fiber als voor KPN NetwerkNL een glasvezelnetwerk aan. In de rest van de gemeente Deurne legt Spitters het glasvezelnetwerk van E-Fiber aan.

Gezamenlijke aanleg glasvezelnetwerken

De aanleg in de kern van Deurne wordt gebundeld om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Tijdens deze aanleg worden er gratis gelijktijdig twee glasvezelaansluitingen in de woningen gemonteerd.

Huisaansluitingen

Om de huisaansluiting te kunnen monteren, is een huisbezoek van de aannemer (schouwer) noodzakelijk. Tijdens dit bezoek wordt er met de bewoners besproken waar de huisaansluitingen worden geplaatst. Meestal is dit in de meterkast. De installatie van beide huisaansluitingen is gratis, ook als er niet direct gebruik gemaakt wordt van glasvezel. Een aansluiting verplicht tot niets. Het is echter wel verstandig om alvast een huisaansluiting te laten plaatsen. Wanneer de aannemer op een later moment, na de aanlegperiode, terug moet komen, brengt dit kosten met zich mee.

Planning

Meer informatie over de aanleg van de glasvezelnetwerken vindt u op de website van E-Fiber en de website van KPN NetwerkNL. Op de website van E-Fiber vindt u de planning en de indeling van de gebieden. Een deel van de gebieden betreft combigebieden. Hier legt Spitters als onafhankelijke aannemer zowel het glasvezelnetwerk van E-Fiber als het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL aan.

Spitters informeert, namens E-Fiber en KPN NetwerkNL, de inwoners over de start van de werkzaamheden in hun straat.

Vragen over de werkzaamheden

Inwoners van de gemeente Deurne kunnen met vragen over de aanlegwerkzaamheden terecht bij Spitters, via deurne@spitters.nl of telefonisch via telefoonnummer 0493 72 49 09.

Vragen over de providerdiensten

Meer informatie over de diensten op het nieuwe glasvezelnetwerk van E-Fiber is te vinden op www.e-fiber.nl/deurne, e-mail info@e-fiber.nl of telefoonnummer 030 – 2251901.

Meer informatie over het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL is te vinden op www.kpnnetwerk.nl of telefoonnummer 088-0063744.

Gebieden

In het onderstaande schema ziet u in welke gebieden E-Fiber en KPN NetwerkNL hun glasvezelnetwerken aanleggen:

BedrijfGebied
E-Fiberhele gemeente Deurne, inclusief de buitengebieden en bedrijventerreinen
KPN NetwerkNLde kern Deurne, met uitzondering van de bedrijventerreinen en de adressen ten noorden van de N270

Vrije marktkeuze

Inwoners mogen zelf kiezen bij welke glasvezelaanbieder zij een contract afsluiten. Het is een ‘vrije marktkeuze’. Als u wilt overstappen van de ene naar de andere glasvezelaanbieder, dient u contact op te nemen met de aanbieder waar u een contract heeft afgesloten.

Informatiebron website gemeente Deurne