Help elkaar door te bellen

In deze tijd, waarbij fysiek sociaal contact niet mogelijk is, zijn we bezig met het opzetten van een telefoonhulplijn. De insteek is dat bewoners van een buurtvereniging/wijk/straat ouderen, alleenstaanden of wie er ook maar behoefte aan heeft om een praatje te maken op gaat bellen. Het is namelijk moeilijker om hulp te vragen dan hulp te geven.

Projectgroep ‘Ontmoeting’ probeert dit te realiseren maar kan dit niet alleen!

Wat is er al gedaan:

Buurtverenigingen zijn aangeschreven en er is telefonisch contact geweest met mogelijke vrijwilligers. Een gedeelte van de Dorpsstraat is al gebeld, buurtvereniging ‘Onder Ons’ heeft twee vrijwilligers die er mee bezig zijn en ook in De Vinkenbroek zijn vrijwilligers gevonden om er hun schouders onder te zetten. BV De Heitrak heeft zelf al initiatief genomen daarin.

Wat kunnen jullie doen die dit lezen:

Meld je bij je bestuur of contactpersoon van de buurt als je iemand wilt bellen of op een andere manier kunt helpen

Geef namen door van mensen die een telefoontje kunnen gebruiken. Denk hierbij aan alleenstaanden en ouderen maar ook aan mantelzorgers.(dagbesteding is ook stop gezet) En natuurlijk kun je ook bellen als je zelf hulp nodig hebt.

We willen benadrukken dat het juist goed is om zelf initiatief te nemen zodat mensen weten dat er aan hen gedacht wordt!

Je kunt ook contact opnemen via de mail: hulpaanelkaar@gmail.com of bellen met Arna van Rijt 077-4663761/06-81222895

Zeker nu de maatregelen nog strenger worden, is het van groot belang elkaar te steunen. Een kleine moeite; een groot gebaar!

Projectgroep ‘Ontmoeting’