Dorpsfeestje 23 augustus gecanceld.

Dorpsfeest

Onlangs heeft Leefbaar en Vitaal Neerkant vanuit de gemeente het aanbod gekregen om zelf een dorpsfeest te organiseren. Dit als een soort compensatie voor het niet door kunnen gaan van de  kermis, maar ook van andere activiteiten zoals de Peelmert, kindervakantieweek en dergelijke. Dit alles in verband met de coronaperiode. Wij hebben dit aanbod zeer op prijs gesteld.

We hebben daarop een projectgroep gevormd onder voorzitterschap van Ronald van Bussel. Deze groep heeft een eerste principe opzet uitgewerkt. Na overleg met de gemeentewas er groen licht voor een nadere uitwerking, wel binnen alle voorschriften die horen bij deze coronatijd. De bedoeling was om op zondag 23 augustus tot een gezellig dorpsfeest te komen voor de Neerkantse inwoners van jong tot oud in het centrum van Neerkant.

Gezien de berichten van de laatste dagen en de roep om strengere maatregelen vanuit allerlei instanties, heeft de projectgroep afgelopen donderdag nogmaals overlegd vóór tot nadere uitwerking van de plannen over te gaan. Het risico dat er van alles georganiseerd wordt, dat er verplichtingen worden aangegaan en dat het later toch niet door kan gaan op de door ons gewenste wijze, is groot.

Daarom is besloten om in ieder geval op 23 augustus geen dorpsfeest in Neerkant te organiseren!

Als mocht blijken dat het op een later tijdstip meer verantwoord is om nog iets te organiseren, dan hopen we dat het aanbod van de gemeente alsnog geldt. Dit om dan voor ons allemaal een beetje te compenseren wat we door de coronacrisis in allerlei opzichten tekort zijn gekomen.

Namens de projectgroep en stuurgroep van LVN,

Ronald van Bussel, Voorzitter projectgroep Dorpsfeest

Ad Cosijn, voorzitter LVN