Bewoners van de Peel luiden de noodklok.

Van:​​Bezorgde bewoners van het gebied rondom de Peel

Geachte bestuur,

Afgelopen week brak er op maandag 20 april brand uit in de Deurnese Peel in de buurt van De Halte.

Voor de diverse bewoners van dit gebied was dit een vreselijk beangstigende ervaring. Er was veel overlast van rook en angst dat het vuur je huis of bedrijf in de as ging leggen. Veel mensen moesten hun huis uit voor een of meerdere nachten vanwege de rook en het brandgevaar. Sommige huizen moest de brandweer zelfs speciaal beschermen. De brand is na een week nog niet echt gedoofd en de kans dat deze weer oplaait, bestaat nog steeds, met alle gevaren voor omwonenden van dien. Hier moet iets aan gedaan worden en hierbij vragen we met klem om uw hulp.

Het droge voorjaar zorgt voor een zeer brandbare natuur. De in de winter afgestorven planten zijn uitermate droog en de dode takken van bomen en struiken ook, dus brandstof was er voor het vuur in overvloed. De harde wind deed de rest. De brand begon in een stuk met veel water, de toplaag van een eilandje vloog in brand en de wind blies de brand over het water naar de volgende eilandjes en vandaar naar de drogere stukken van het gebied. Het was een gewone brand en geen veenbrand. Volgens de brandweer was de bodem onder de kruidlaag te nat om het daadwerkelijk in te laten branden. Resultaat: 800 hectare van de 1000 hectare grote natuurgebied is verbrand!

Waarom is de brand zo groot geworden? De oorzaak daarvan ligt in het feit dat het gebied bewust compleet ontoegankelijk is ingericht door Staatsbosbeheer. Zij willen iedereen weren uit dit gebied. Daardoor kon de brandweer niet bij de brandhaard komen, ook de aanvoer van water met helikopters had zonder brandgangen weinig effect. Het blussen kostte op deze manier grote moeite, meer tijd en meer geld dan nodig.

Als bewoners vinden we dat het natuurgebied beter brandbestendig moet worden gemaakt. Denk aan compartimentering met brandgangen, toegang voor de brandweer en veiligheidsvoorzieningen voor de bebouwingrondom, zoals in de Limburgse natuurgebieden wel het geval is.

Provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer zijn bezig met plannen die de Peel verder zouden moeten vernatten. Dat staat los van de brandveiligheid. Het gebied was door de regen van afgelopen winter echt nat en toch was er die enorme brand.

Wij als bewoners vragen om van de gebiedsbeheerder te eisen dat het voor ons veilig wordt en blijft. Een week zoals afgelopen week hopen we nooit meer mee te maken.

Met bezorgde groet,

Namens de bewoners van de Peel,

Dorpsraad Griendtsveen, email: dorpsraad@griendtsveen.org

Dorpsraad Helenaveen, email: dorpsraadhelenaveen@gmail.com

Dorpsraad Liessel, email: dorpsraadliessel@hotmail.com

Leefbaar en Vitaal Neerkant, email: groenenhwc@planet.nl(secretaris)

Woordvoerder namens de Dorpsraden:

Annie van Galen

Helenaveen 

0493-317677 of 06 12600059

Deze brief is verstuurd aan:

Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost,

Veiligheidsregio Limburg Noord

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Deurne,

Leden van de Raad van de Gemeente Deurne,

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Horst aan de Maas,

Leden van de Raad van de Gemeente Horst aan de Maas,

Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant,

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant,

Provinciale Omgevingsdienst Regio Zuidoost Brabant,

Provinciale Staten van de Provincie Limburg,

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg,

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord,

Tweede Kamer der Staten Generaal

Directie en Raad van Toezicht Staatsbosbeheer,

Bestuur en Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas,

en de media.

Zie onze eerdere berichtgeving over de Peelbrand op onze website.