Uitnodiging jaarvergadering c.v. de Ulewappers 2021

Uitnodiging jaarvergadering c.v. de Ulewappers

Beste Ulewappers en Ulewapperinnekes,

Wij willen jullie uitnodigen om onze jaarvergadering bij te wonen. De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 7 mei 2021 via MS Teams, aanvang 20.00 uur. Helaas ziet het er niet naar uit dat het fysiek gaat lukken vanwege de geldende regels. Wij hopen echter dat jullie er, ondanks alles, allemaal bij zullen zijn.

Agenda

1. Opening

2. Notulen van de jaarvergadering 2020.

3. Jaarverslag seizoen 2020-2021  

4. Financieel verslag 2020-2021.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

7. Bestuursverkiezing:• Aftredend en herkiesbaar:o Cor Derix (1 jaar).o Patrik Trines (1 jaar)o Coen van Horen (3 jaar)• Aftredend en niet herkiesbaar:o n.v.t.• Kandidaten namens het bestuur:o n.v.t.

Nieuwe kandidaten kunnen zich tot vijf dagen voor de jaarvergadering aanmelden bij het bestuur.

8. Afscheidnemende leden.

9. Mededelingen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Link

Wil je onze jaarvergadering graag bijwonen, stuur dan een mail naar info@cvdeulewappers.nl om je aan te melden voor de jaarvergadering. Wij zorgen dan dat je de link krijgt toegestuurd.

Ook als je niet de beschikking hebt over de app MS Teams, dan kun je de vergadering bijwonen. Gebruik de link en kies vervolgens “Doorgaan in deze browser”. Vergeet niet om het geluid aan te zetten en om actief deel te kunnen nemen moet je wel de camera en microfoon toegang geven.

Overige informatie

Wij vinden het fijn als jullie aanwezig zijn tijdens deze vergadering. Dit is het moment om je stem te laten horen.

Tot slot

Wij vertrouwen erop iedereen online te mogen begroeten op:

vrijdag 7 mei 2021 om 20.00 uur via MS Teams!!!!!

Blijf vooral gezond en hopelijk treffen we elkaar snel in betere tijden!

Bestuur c.v. de Ulewappers.